top of page

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : แมลงค่อมทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypomeces squsmosus Feb.

เป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็ง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงวงมีหลายสี เช่น เหลือง เทา ดำ หรือเขียวปนเหลือง มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด แมลงค่อมทองกัดกินใบและยอดอ่อนทำให้ใบเสียหายและชะงักการเจริญเติบโตตัวเต็มวัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุุ่มๆชอบอาศัยอยู่ใต้ใบเมื่อถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน

การป้องกันกำจัด 1. ไพเรท๊อกซ่า อัตราการใช้ 200 ซีซี. หรือ โอโซพรีน อัตราการใช้ 300-400 ซีซี. หรือ แอคเม่ อัตราการใช้ 300-400 ซีซี.ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page