top of page
ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ปลวก มด แมลงปีกแข็ง

โอโซพรีน (ฟิโฟรนิล 5%SC) ขนาด 1 ลิตร

SKU: ท01-06-0010
฿540.00 ราคาปกติ
฿430.00ราคาขายลด
  • โอโซพรีน (Ozo-preen) ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล (Fipronil)…………………………………5% W/V EC กลุ่มสารเคมี: Phenylpyrazole (กลุ่ม 2B)