top of page
ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจั๊กจั่น

อาร์ตี้ 70 (อิมิดาคลอพริด 70%WG) ขนาด 250กรัม

SKU: ท01-06-0006
฿500.00 ราคาปกติ
฿420.00ราคาขายลด
  • อาร์ตี้ 70 (Arty 70) ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid)…………………………………70% WG กลุ่มสารเคมี: Neonicotinoid (กลุ่ม 4A)