top of page
ป้องกันโรคราน้ำค้าง ราแป้ง ราเข้าขั้ว โรคแอนแทรกโนส

คูมิเน่ (โพรพิเนป 80%WP) ขนาด 1 กิโลกรัม

SKU: ท01-04-0001
฿370.00 ราคาปกติ
฿350.00ราคาขายลด
  • คูมิเน่ (Kumine) ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ (Propineb)…………………………………70% WP กลุ่มสารเคมี: Alkylenebis (dithiocarbamate) (กลุ่ม M3)