top of page
โรคไฟทอปเทอร่า โรคผลเน่า โรคดอกเน่า

นอร์ดอกซ์(คิวปรัสออกไซด์75%WG) ขนาด 1 กิโลกรัม

SKU: ท01-04-0007
฿650.00 ราคาปกติ
฿590.00ราคาขายลด
  • นอร์ด็อกซ์ (Nordox) ชื่อสามัญ : คิวปรัสออกไซด์ (Cuprous oxide)…………………………………862% WG กลุ่มสารเคมี: Inorganic (กลุ่ม M1)

สินค้าคล้ายกัน