top of page
เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง

เซนน่า (ไทอะมีโทแซม25%WG) ขนาด 500 กรัม

SKU: ท01-06-0019
฿550.00 ราคาปกติ
฿250.00ราคาขายลด
  • เซนน่า (Senna) ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม (Thiametoxam)…………………………………25% WG กลุ่มสารเคมี: Neonicotinoid (กลุ่ม 4A)