top of page

• ช่วยเพิ่มสีผิวผล
• ป้องกันใบร่วงก่อนแก่เต็มที่
• ช่วยเพิ่มการสร้างราก
• ช่วยสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตภายในพืช
• ช่วยเพิ่มผลผลิต

ซิงค์เพาเวอร์ (Zinc Power ) ขนาด 1 ลิตร

฿750.00 ราคาปกติ
฿700.00ราคาขายลด
  • สังกะสี (Zn)..........................10%