top of page

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : มอดเจาะลำต้น


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyleborus fornicatus (Eichhoff)

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะเจาะเข้าไปกินในลำต้นและกิ่งของทุเรียนส่วนมากพบการเข้าทำลายบริเวณโคนต้นและ


กิ่งทุเรียนที่เป็นโรครากเน่า โคนเน่า ต้นทุเรียนที่ถูกทำลายจะสังเกตุเห็นรูพรุนตามโคนต้นและที่ปากรูจะมีมูลของหนอนเป็นขุยละเอียดอยู่ทั่วไปรอยเจาะของมอดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่า เข้าทำลายซำหรือทำให้โรคแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของต้นทุเรียนและทำให้ต้นทุเรียนตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

  1. พ่นตามโคนต้นหรือกิ่งที่มีรอยทำลายด้วย แอคเม่ อัตราการใช้ 300-400 ซีซี. หรือ โอโซพรีน อัตราการใช้ 300 ซีซี.

  2. ผสม แอคเม่ อัตราการใช้ 100 ซีซี. หรือ โอโซพรีน อัตราการใช้ 100 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร ร่วมกับการทาบาดแผลโรครากเน่าโคนเน่า

ดู 145 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page